top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
Emco Controls A/S
Høgevej 6
DK- 3400 Hillerød
Denmark

Phone +45 4576 94 00
Fax +45 4576 94 01
emco@emco.dk

Emco Controls A/S receives the Gazelle award from the leading Danish business newspaper Borsen in recognition of being one of Denmark's fastest growing companies.

 

    

 

 

Måling af røggasser i skorstene for miljøafregning

FLEMCO flow meters measure most liquids
and gasses. Sizes ranging from DN 40 (1½”) up to
DN 400 (16”). Standardised product based on well proven
and widely accepted technology.
No moving parts.
Not sensitive to vibrations.
Compact design.
Easy to install.
High accuracy.
EMCO Orifice Plates
type ISB/1 & ISB/2
 
 
EMCO orifice plates for insertion
between orifice flanges according to
ANSI B 16.36 with RF or RTJ facing.
 
Material in stainless steel as
standard, others on request.
 
The plates are calculated according
to ISO 5167, ASME MFC-3M
or other international standards.
 
 
 
 
 
 
 
Flowmålesonder er et kendt måleprincip i industrien. Flowmålesonder er et anerkendt princip, som anvender Bernoullis ligning baseret på loven om energibalance. Summen af dynamisk og statisk energi forbliver konstant i et fyldt rør. Når hastigheden i et rør stiger pga en restriktion, ændres energibalancen så trykket falder, men den samlede energi bevares. Dette er kendt som flowmåling efter differenstrykprincippet.
Flowmålesonden er et produkt, som har god nøjagtighed og repetérbarhed og kræver et minimum af vedligeholdelse. EMCO PITOBAR har været på markedet i mere end 20 år. For luft- og røggasflowmålinger i store rør og kanaler, finder man alle fordelene for anvendelse af en PITOBAR flowmålesonde.
Nem Installation
Lave installationsomkostninger
Prismæssig attraktiv
Lavt blivende tryktab
Røggasmåling for miljømæssig afregning.
På baggrund af miljømæsssige lovkrav, vil der i fremtiden blive behov for flowmåling af gasser til rapportering og afregning. Installationen af en PITOBAR kan være enten med en gennemgående sonde eller ved diametre over 3 meter, som forkortede sonder der stikker ind i kanalen fra flere sider.
Beskidte røggasser.
For beskidte eller fedtede røggasser kan PITOBAREN forsynes med et trykluftsystem, som automatisk blæser invendig i PITOBARENS kanaler, med et selvvalgt interval. På denne måde kan PITOBARENs huller holdes rene, så de ikke stopper til og ødelægger måleresultatet.
Tryk- og temperaturkompensering af gasflowmålinger.
Ved anvendelse af en multivariable transmitter er det muligt at få det aktuelle masse- eller volumenflow. Den multivariable transmitter fungerer som en kombineret tryk, temperatur og differenstrykmåler. Dvs. At transmitteren bearbejder tre (3) signaler og på den måde kompenserer for ændringer i forhold til det beregnede flowdata. Dette er specielt vigtigt hvis tryk og temperatur varierer meget og endnu mere for kompressible gasser. Det er hermed også muligt at få flowet som masseflow.
 
 
 
Materialevalg.
Da der er mange forskellige røggasser er der også forskellige krav til materialer for en flowmålesonde. Specielt korrosion er en vigtig faktor når der skal vælges materiale. EMCO Controls tilbyder PITOBAR i forskellige materialer der passer til applikationen.
Copyright © EMCO Controls A/S - All Rights Reserved.

SEO & CMS System.

HTML5 | CSS3