top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
Emco Controls A/S
Høgevej 6
DK- 3400 Hillerød
Denmark

Phone +45 4576 94 00
Fax +45 4576 94 01
emco@emco.dk

Emco Controls A/S receives the Gazelle award from the leading Danish business newspaper Borsen in recognition of being one of Denmark's fastest growing companies.

 

    

 

 

Svømmerafbrydere til en kraftigt voksende skibsindustri

Den 23. til 26. september 2008 udstiller Hørsholm-firmaet EMCO Controls A/S på den internationale skibsbygningsmesse SMM i Hamburg for at præsentere sine svømmerafbrydere for et kraftigt voksende skibsmarked. Et nyt design har hidtil givet en stor fremgang på den øvrige del af markedet.
 
Især i de sidste ti år har det internationale skibsmarked været inde i en kraftig vækst. Ifølge en artikel i Dagbladet Børsen den 10. april 2008, der refererer en undersøgelse foretaget af det britiske konsulentfirma Clarkson Research, er den samlede kontrahering af skibe på verdensplan steget fra 19,1 mio. tons i 1997 til 79,2 mio. tons i 2007. Det er især i Sydkorea og Kina, stigningen er sket, medens der har været et kraftigt fald i Europa og Japan, som har mistet sin tidligere, dominerende rolle.
Mange svømmerafbrydere i skibe
For Hørsholm-firmaet EMCO Controls A/S, der producerer og sælger svømmerafbrydere til skibsindustrien er denne udvikling interessant, idet der er et stort behov for svømmerafbrydere i skibe. De sidder eksempelvis i ballasttanke, spildevandstanke, brændstoftanke, bundtanke, spildolietanke, ferskvandstanke osv., hvor de giver signal ved en bestemt væskestand. De kan eksempelvis bruges til alarm ved høj eller lav væskestand samt start og stop af pumper.
Over 800.000 svømmerafbrydere om året
Ifølge EMCO Controls egne estimater, baseret på salget af svømmeafbrydere i Europa, skal der årligt anvendes over 800.000 svømmerafbrydere i skibsindustrien verden over.
- Vi har taget udfordringen op og håber at kunne tage vor del af markedet. Gennem et nyt design og en effektivisering og strømlining af vor produktion satser vi nu på det internationale marked - og især markedet i Fjernøsten, der repræsenterer over 80 % af det samlede skibsbygningsmarked. Det kræver, at vi kan konkurrere prismæssigt, idet prisen er en væsentlig konkurrenceparameter, fortæller adm. direktør Henrik Lisberg, EMCO Controls A/S.
Udstiller på SMM-messen i Hamburg
- Et af de kommende skridt i vor internationale markedsføring er, at vi fra den 23. til 26. september 2008 udstiller på den internationale skibsbygningsmesse SMM i Hamburg. Her præsenterer vi vore produkter over for branchen, og forventer også, at vi på messen kan udbygge vort internationale kontaktnet.
Sat i gang af nordmand
For cirka fire år siden havde EMCO Controls A/S i Hørsholm produceret og solgt svømmerafbrydere i 30 år og havde et beskedent salg til skibsindustrien og andre kunder i procesindustrien.
- Vi blev kontaktet af et norsk firma, der ville sælge vore svømmerafbrydere til skibsindustrien, hvilket fik os til at aktivere en plan, vi længe havde talt om: En helt ny konstruktion og et nyt design af vore svømmerafbrydere.
Indledningsvis opstillede vi fem hovedkrav til den nye konstruktion: Den elektriske og mekaniske montering skulle være let, afbryderhuset skulle have en god korrosionsbestandighed, produktet skulle have et moderne design, produktionsomkostningerne skulle være lave og konstruktionen skulle være fleksibel med hensyn til at imødekomme specielle kundeønsker, fortsætter Henrik Lisberg.
Certificeret og godkendt
Svømmerafbryderne produceres på EMCO Controls´ egen fabrik i Hørsholm, der er certificeret efter ISO 9001-2000. Modulopbygning betyder stor fleksibilitet med hensyn til specielle kundeønsker. EMCO's svømmerafbrydere er godkendt blandt andre af Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping og Bureau Veritas.
- I dag producerer vi 10 gange så mange svømmerafbrydere, som vi gjorde for fire år siden. Vi satser på det globale marked, og det er vor målsætning, at vi om 10 år producerer 10 gange så mange som i dag, slutter Henrik Lisberg.
Copyright © EMCO Controls A/S - All Rights Reserved.

SEO & CMS System.

HTML5 | CSS3